Legislation code 1579/QĐ-UBND
Issuing date 05/10/2018
Published time 05/10/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Tuy Đức, hạng mục: Ký túc xá 10 phòng 02 tầng và thiết bị đi kèm 
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation