Legislation code 1688/QĐ-UBND
Issuing date 26/10/2018
Published time 26/10/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Công trình xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation