Legislation code 1692/QĐ-UBND
Issuing date 26/10/2018
Published time 26/10/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước Tỉnh lộ 6
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation