Legislation code 1811/QĐ-UBND
Issuing date 13/11/2018
Published time 13/11/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non tư thục Tuổi Ngọc của bà Đặng Thị Kim Liên
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation