Legislation code 1837/QĐ-UBND
Issuing date 19/11/2018
Published time 19/11/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm 10 máy chạy thận nhân tạo cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation