Legislation code 1847/QĐ-UBND
Issuing date 20/11/2018
Published time 20/11/2018
Signer
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom chất thải nguy hại cho các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện (05 Bệnh viện)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation