Legislation code 1853/QĐ-UBND
Issuing date 21/11/2018
Published time 21/11/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng - Hạng mục: Chòi canh lửa bảo vệ rừng - PCCC rừng
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation