Legislation code 1867/QĐ-UBND
Issuing date 22/11/2018
Published time 22/11/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng đợt 2 năm 2018, tỉnh Đắk Nông.
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation