Legislation code 1895/QĐ-UBND
Issuing date 23/11/2018
Published time 23/11/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin - Hệ thống Camera giám sát giao thông giai đoạn 2018-2020 (trên tuyến Quốc lộ 28 nối dài và Tỉnh lộ 3)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation