Legislation code 1894/QĐ-UBND
Issuing date 23/11/2018
Published time 23/11/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2018 (12 Trung đội).
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation