Legislation code 1940/QĐ-UBND
Issuing date 29/11/2018
Published time 29/11/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm y tế thị trấn Kiến Đức thuộc dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation