Legislation code 1935/QĐ-UBND
Issuing date 29/11/2018
Published time 29/11/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kênh tiêu Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông (hạng mục: Nạo vét, sửa chữa đoạn thôn Minh Đoài, thôn Mỹ Yên, thôn Thanh Lâm) 
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation