Legislation code 2038/QĐ-UBND
Issuing date 11/12/2018
Published time 11/12/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cơ sở vật chất và một số hạng mục của Trường trung học phổ thông Trần Phú, huyện Krông Nô
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation