Legislation code 2132/QĐ-UBND
Issuing date 21/12/2018
Published time 21/12/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư tập trung Tổ dân phố 3, thị trấn EaTling, huyện Cư Jút
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation