Legislation code 2117/QĐ-UBND
Issuing date 20/12/2018
Published time 20/12/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu số 1 dọc đường Bắc – Nam giai đoạn 2
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation