Legislation code 204/QĐ-UBND
Issuing date 15/02/2019
Published time 15/02/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình: Đường giao thông kết nối khu vực xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation