Legislation code 245/QĐ-UBND
Issuing date 26/02/2019
Published time 26/02/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà ăn, nhà cấu nối và ký túc xá trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation