Legislation code 247/QĐ-UBND
Issuing date 26/02/2019
Published time 26/02/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa hàng rào, kè đá Trụ sở làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation