Legislation code 249/QĐ-UBND
Issuing date 26/02/2019
Published time 27/02/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation