Legislation code 254/QĐ-UBND
Issuing date 27/02/2019
Published time 27/02/2019
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng không trúng thầu cho Bệnh viện đa khoa tỉnh
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation