Legislation code 250/QĐ-UBND
Issuing date 26/02/2019
Published time 26/02/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Đăk Nông (Khu hồ Đại La) - Hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 1 và đường vào khu dự án
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation