Legislation code 248/QĐ-UBND
Issuing date 26/02/2019
Published time 26/02/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp kè đá, ốp mái taluy thuộc công trình Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation