Legislation code 298/QĐ-UBND
Issuing date 06/03/2019
Published time 06/03/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng chuỗi sản xuất hồ tiêu sinh thái bền vững xuất khẩu và tổng kho chứa, sơ chế sản phẩm tiêu trên địa bàn Huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông của Công ty cổ phần Tonkin Spices
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation