Legislation code 305/QĐ-UBND
Issuing date 07/03/2019
Published time 07/03/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Hồ Buôn Lang, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (Hạng mục: Đập đất, tràn xã lũ, cống lấy nước)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation