Legislation code 306/QĐ-UBND
Issuing date 07/03/2019
Published time 07/03/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường tránh thao trường và đướng tái định canh cho hộ gia đình bị giải tỏa xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation