Legislation code 336/QĐ-UBND
Issuing date 19/03/2019
Published time 19/03/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Đắk R’keh, Đa Anh Kông của Công ty Cổ phần Thủy Điện Đại An
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation