Legislation code 344/QĐ-UBND
Issuing date 19/03/2019
Published time 19/03/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non tư thục Hoa Mơ của Công ty TNHH Một thành viên Lê Duyên Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation