Legislation code 348/QĐ-UBND
Issuing date 27/03/2019
Published time 27/03/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua phim truyện và chương trình giải trí năm 2019
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation