Legislation code 426/QĐ-UBND
Issuing date 02/04/2019
Published time 02/04/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt điều chỉnh giá kế hoạch một số mặt hàng trong các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2018-2019
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation