Legislation code 837/QĐ-UBND
Issuing date 07/06/2019
Published time 07/06/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới tổ 1, phường Nghĩa Đức
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation