Legislation code 1247/QĐ-UBND
Issuing date 30/07/2019
Published time 30/07/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Trúc Sơn - Cư K’nia - Đắk D’rông - Nam Dong
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation