Legislation code 1246/QĐ-UBND
Issuing date 30/07/2019
Published time 30/07/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 thuộc Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2” tỉnh Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation