Legislation code 1225/QĐ-UBND
Issuing date 25/07/2019
Published time 25/07/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject

 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo kho vũ khí, công cụ hỗ trợ của Công an tỉnh

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation