Legislation code 1279/QĐ-UBNd
Issuing date 06/08/2019
Published time 06/08/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom chất thải nguy hại cho các Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện (05 bệnh viện)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation