Legislation code 1303/QĐ-UBND
Issuing date 12/08/2019
Published time 12/08/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa cấp bách Hồ Đắk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation