Legislation code 1304/QĐ-UBND
Issuing date 12/08/2019
Published time 12/08/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ thị trấn Kiến Đức đi liên xã Kiến Thành - Nhân Cơ - Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp (đợt 1)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation