Legislation code 1293/QĐ-UBND
Issuing date 08/08/2019
Published time 08/08/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation