Legislation code 1332/QĐ-UBND
Issuing date 15/08/2019
Published time 15/08/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Khu đô thị mới tổ 1, phường Nghĩa Đức 
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation