Legislation code 1337/QĐ-UBND
Issuing date 15/08/2019
Published time 15/08/2019
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua Dụng cụ, hóa chất, sinh phẩm, vật tư  y tế tiêu hao phục vụ cho công tác phòng, chống dịch cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 2019

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation