Legislation code 1403/QĐ-UBND
Issuing date 22/08/2019
Published time 22/08/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư số 6, khu vực Sùng Đức 
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation