Legislation code 1539/QĐ-UBND
Issuing date 13/09/2019
Published time 13/09/2019
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cần dùng trong cấp cứu và điều trị (có trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng không trúng thầu) cho các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation