Legislation code 1538/QĐ-UBND
Issuing date 13/09/2019
Published time 13/09/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:Sửa chữa tường rào kho vũ khí đạn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation