Legislation code 1566/QĐ-UBNd
Issuing date 24/09/2019
Published time 24/09/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject

 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa cấp bách công trình Hồ Đắk Ru II, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation