Legislation code 1563/QĐ-UBND
Issuing date 24/09/2019
Published time 24/09/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa cấp bách công trình Hồ Đắk S’rê, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong (Hạng mục: Tràn xả lũ, đập đất)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation