Legislation code 1565/QĐ-UBND
Issuing date 24/09/2019
Published time 24/09/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa cấp bách công trình Hồ Đô Ry 1, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation