Legislation code 1582/QĐ-UBND
Issuing date 25/09/2019
Published time 25/09/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trung tâm kỹ thuật Phát thanh – Truyền hình tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation