Legislation code 1608/QĐ-UBND
Issuing date 26/09/2019
Published time 26/09/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến Tỉnh lộ

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation