Legislation code 1605/QĐ-UBND
Issuing date 26/09/2019
Published time 26/09/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông (cơ sở Đắk Mil) thuộc dự án phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế năm 2019

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation