Legislation code 1647/QĐ-UBND
Issuing date 08/10/2019
Published time 08/10/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation