Legislation code 1668/QĐ-UBND
Issuing date 09/10/2019
Published time 09/10/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình: Nhà ăn, Nhà cầu nối và ký túc xá Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation